Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Opłaty skarbowe pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827).

 1. Z opłaty skarbowej zwolnione są podmioty określone w art. 7 w/w ustawy.
 2. Opłata skarbowa od pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego stanowi 25% stawek podanych poniżej:
  1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
   • za każdy m² powierzchni użytkowej - 1 zł
   • nie więcej niż – 539 zł
  2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł
  3. innego budynku – 48 zł
  4. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł
  5. budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł
  6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g – 2 143 zł
  7. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra – 105 zł
  8. innych budowli – 155 zł
  9. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł
   • W przypadku wydawania pozwolenia na użytkowanie budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
   • W przypadku wydawania pozwolenia na użytkowanie więcej niż jednego obiektu budowlanego, wymienionego w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
 3. Zwolnione z opłaty skarbowej są pozwolenia na użytkowanie:
  1. wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawie budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
  2. budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
 4. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega wydawanie zaświadczenia na wniosek, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego
odpowiada: Waldemar Gumienny
data: 26-01-2017
wytworzył: Waldemar Gumienny
data: 26-01-2017
data: 26-01-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 11-08-2016 - Edycja treści
 • 26-01-2017 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 985